Zvolte jazyk

Ing. Ivona KlabouchováIng. Ivona Klabouchová vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Praze. Po ukončení studia pracovala deset let v celní správě České republiky. Během svého působení v celní správě se specializovala zejména na problematiku celního tarifu, preferenčního obchodu a původu zboží. Čtyři roky řídila odbor celní politiky a celního tarifu Generálního ředitelství cel. Absolvovala kurz obchodní politiky ve Světové obchodní organizaci (WTO), podílela se na sjednávání dohod o volném obchodu a účastnila se řady mnohostranných jednání v rámci WTO, Světové celní organizace (WCO) a EU. Působila jako lektorka v systému vzdělávání celní správy i v kurzech pro obchodní veřejnost.

Poté poskytovala více než deset let poradenské služby v jedné ze společností tzv. „velké čtyřky“. Zabývala se celním plánováním, celními audity, certifikací AEO a praktickým řešením dovozních a vývozních transakcí v mnoha výrobních a distribučních společnostech.

Od roku 2012 využívá své zkušenosti jako konzultant pro oblast celní problematiky a mezinárodního obchodu. Kromě poradenství se věnuje přednáškové činnosti a publikuje v ekonomickém tisku. Hovoří česky a anglicky.

Reference poskytnu na vyžádání.

Neváhejte a staňte se odběratelem