Zvolte jazyk

 • Celní audit a obvyklé postupy


  Celní audit – zhodnocení obvyklých postupů při dovozu a vývozu zboží zaměřené na identifikaci rizik a možných úspor
 • Zapojení do procesu celního auditu


  Osobní zapojení při realizaci doporučení z celního auditu
 • Optimalizace celních režimů


  Návrhy, příprava a projednání povolení celních režimů vedoucích k úsporám nákladů na dovoz a vývoz zboží
 • Klasifikace zboží pro celní účely


  Klasifikace zboží pro celní účely
 • Určení země původu zboží


  Určení země původu zboží pro preferenční nebo nepreferenční účely
 • Stanovení celní hodnoty zboží


  Stanovení celní hodnoty zboží (základu pro výpočet cla) a projednání metod celního hodnocení s celními úřady
 • Posouzení obchodních transakcí


  Posouzení obchodních transakcí z hlediska netarifních opatření a kontrolních režimů
 • Příprava na AEO certifikaci


  Pomoc při přípravě na AEO certifikaci (oprávněný hospodářský subjekt – Authorized Economic Operator)
 • Revize celních smluv


  Příprava nebo revize smluv o zastupování v celním řízení a souvisejících službách
 • Příprava interních předpisů


  Příprava interních předpisů týkajících se postupu při dovozu a vývozu zboží
 • Zastupování při celních kontrolách


  Asistence a případné zastupování při kontrolách po propuštění zboží
 • Plánování vývozu a dovozu


  Komplexní plánovaní dovozu, vývozu a zpracování zboží před zahájením, změnou nebo rozšířením výroby
 • Ad-hoc konzultace k vývozu a dovozu


  Ad-hoc konzultace týkající se aktuálních otázek při dovozu a vývozu zboží a vykazování intrakomunitárních obchodů pro Intrastat
 • Školení v celním procesu


  Školení zaměřená na postupy a pravidla při dovozu a vývozu zboží

Neváhejte a staňte se odběratelem