ico mail ivona@clikla.cz ico phone +420 604 225 467

Dočasné pozastavení cel na dovoz vybraných surovin a komponent pro výrobní zpracování se přehodnocuje pravidelně 2-krát ročně. V úředním věstníku proto vyšla následující nařízení účinná od 1. července 2022:

  • nařízení 2022/1008 novelizuje přílohu nařízení 2021/2278, v níž ruší nebo upravuje některé dosud uplatňované suspenze cla a doplňuje kódy TARIC, pro které bude možno nově využít snížené nebo nulové clo,
  • nařízení 2022/972 obsahuje přehled autonomních celních kvót, v rámci nichž je pozastaveno clo.

Využití suspenzí cla je podmíněno zejména tím, že dovážené zboží ve všech parametrech odpovídá znění daného kódu TARIC. V případě suspenzí omezených celní kvótou je navíc třeba ověřit, zda daná kvóta není ke dni přijetí celního prohlášení vyčerpána. Obsahuje-li popis zboží poznámku (1), je suspenze cla dostupná jen držitelům povolení režimu konečného užití.

 

Od 1. července 2022 se částečně mění ochranné opatření na dovoz výrobků z oceli. Nařízení 2022/978 novelizuje nařízení 2019/159, konkrétně upravuje výše čtvrtletních kvót v reakci na změny obchodních toků, sankce proti Rusku a Bělorusku, zničení výrobních kapacit válkou na Ukrajině apod. Novelizuje také pravidla pro přerozdělování nevyčerpaných kvót a limituje čerpání některých kvót tak, aby nedocházelo k jejich dominantnímu využití jedinou zemí původu. Základní princip ochranného opatření, tj. uplatnění 25% cla po uzavření celní kvóty, zůstává beze změny. Ochranné opatření na dovoz výrobků z oceli by mělo trvat minimálně do června 2024.