ico mail ivona@clikla.cz ico phone +420 604 225 467

Nařízením 2022/1 byl vydán aktualizovaný seznam zboží dvojího užití. Jde o výrobky, materiály, software a technologie, jejichž vývoz podléhá úřednímu povolení a dalším pravidlům uvedeným v základním nařízení 2021/821.

Novela ruší a nahrazuje přílohy I a IV základního nařízení - doplňuje nové položky dvojího užití dle mezinárodních závazků a upřesňuje parametry, technické definice a popisy stávajících položek dvojího užití, obojí s platností od 7. ledna 2022.

Evropská komise současně zveřejnila převodník kódů kombinované nomenklatury 2022 na kódy používané v seznamu zboží dvojího užití. Převodník slouží jako pomůcka při identifikaci, zda zboží patřící do daného kódu celního tarifu potenciálně může spadat do některé z kategorií zboží dvojího užití. Usnadňuje dohledání těchto kódů a prověření, zda vyvážené zboží má parametry (odpovídá popisu) zboží dvojího užití. Je ale třeba pamatovat na to, že pomocí převodníku nelze identifikovat případy, kdy vyvážené zboží není v seznamu jmenováno jako takové, ale obsahuje materiál, součást nebo software jmenovaný v seznamu kontrolovaného zboží, a tudíž také podléhá kontrole vývozu.

Za identifikaci zboží dvojího užití odpovídá vždy vývozce, tedy ten, kdo rozhoduje o odeslání zboží, případně uzavřel smlouvu s příjemcem takového zboží.