ico mail ivona@clikla.cz ico phone +420 604 225 467

Dvakrát ročně jsou aktualizovány seznamy zboží, při jehož dovozu do EU jsou dočasně pozastavena cla. Jedná se o materiály, suroviny a díly dovážené k výrobnímu zpracování, jejichž zdroje v rámci EU neexistují, nebo jsou omezené. 

Vzhledem k revizi Harmonizovaného systému byla s účinností od 1. ledna 2022 vydána úplná znění předpisů o suspenzích cla:

  • nařízení 2021/2278 obsahuje seznam zboží, při jehož dovozu do EU se dočasně uplatní snížená nebo nulová sazba cla,
  • nařízení 2021/2283 otevírá celní kvóty, v rámci nichž se pro stanovená množství dovezeného zboží použije snížené (zpravidla nulové) clo. 

Suspenze cla jsou v některých případech podmíněny režimem konečného užití. O povolení, resp. rozšíření povolení konečného užití musí dovozce požádat před prvním využitím dočasného pozastavení cla pro daný druh zboží. Změna povolení konečného užití může být nezbytná i proto, že se změnily některé kódy TARIC. 

U vybraných položek jsou nově zavedeny doplňkové měrné jednotky, v nichž je třeba vykazovat množství zboží propouštěného s využitím suspenze cla.

Dočasné pozastavení cel je možno využít jen v případě, že dovážené zboží přesně a ve všech parametrech odpovídá popisu daného kódu TARIC. V obou nařízeních je nově upřesněno, že se pozastavení cel nevztahuje na směsi, přípravky či produkty zhotovené z různých částí, které obsahují výrobky, na něž se vztahují suspenze, pouze jako jednu z částí, komponent nebo použitých surovin.