ico mail ivona@clikla.cz ico phone +420 604 225 467

Nařízením 2021/1832 byl vydán společný celní sazebník EU pro rok 2022.

Následně byla vydána opravená verze obsahující kompletní znění celního tarifu 2022 včetně příloh.

Kombinovaná nomenklatura obsahuje oproti předchozím novelám rozsáhlé změny, protože reaguje nejen na požadavky institucí EU, ale zejména na revizi Harmonizovaného systému 2022. Nové kódy KN jsou označeny ★, položky, jejichž kód zůstane stejný, ale změní se rozsah, jsou označeny ■. Převodníky KN 2021↔2022 jsou k dispozici např. na webu Eurostat.

Celní sazby se nemění, s výjimkou dalšího (předposledního) kroku snižování cel pro některé výrobky z oblasti informačních technologií podle úmluvy ITA II. Snížení cel nastane k 1.7.2022, změny sazeb k tomuto datu jsou uvedeny v poznámce pod čarou.

Zavádí se nová doplňková měrná jednotka „t CO2“ – tuna ekvivalentu oxidu uhličitého, v níž bude vykazováno množství fluorovaných skleníkových plynů a výrobků, které tyto plyny mohou obsahovat – viz příloha 10 (HS 2903, 3827, 8415 a 8418).

Změny KN se použijí pro vyplnění celních prohlášení od 1. ledna 2022 a pro výkazy Intrastatu za leden 2022 (tj. výkazy podávané v únoru 2022).

Držitelé povolení zvláštních režimů nebo jiných celních povolení obsahujících kódy HS nebo KN by měli prověřit, zda se některý ze zbožových kódů v nich uvedených nemění, a pokud ano, včas požádat celní úřad o aktualizaci povolení.