ico mail ivona@clikla.cz ico phone +420 604 225 467

Začátek prázdnin přináší nejen příslib volných slunečných dnů, ale také změny v celním tarifu Unie.

Nařízením 2021/1029 se ochranné opatření na dovoz výrobků ze železa a oceli, které bylo zavedeno nařízením 2019/159 a původně mělo platit do konce června 2021, prodlužuje o další tři roky do 30.6.2024. Principy ochranného opatření zůstávají stejné. Pro jednotlivé kategorie výrobků budou čtvrtletně otevírány celní kvóty. Zatímco dovozy v rámci kvót budou bez cla, po vyčerpání dané kvóty se uplatní 25% clo. O přístup do kvóty musí dovozce (deklarant) požádat uvedením čísla kvóty v kol. 39 celního prohlášení. Čerpání probíhá metodou FIFO, přístup do kvóty tedy nelze nijak "rezervovat". Dostupné zůstatky kvót, trendy jejich čerpání a případné uzavření lze sledovat v databázi QUOTA

Pozn.: 5.7.2021 byly nařízením 2021/1091 opraveny výše celních kvót pro výrobky kategorie 4A a 4B.

V pravidelných půlročních intervalech vycházejí novely nařízení o dočasném pozastavení cel pro zboží dovážené do Unie zejména za účelem výrobního zpracování. Nařízení 2021/1052 aktualizuje seznam druhů zboží (kódy TARIC a popisy), pro které se úplně nebo částečně pozastavuje clo po dobu, která je zde uvedena. Jde o novelu základního nařízení 1387/2013, v němž najdeme kompletní seznam zboží s pozastaveným clem. Suspenzi cla může využít kterýkoli dovozce do EU, avšak suspenze podmíněné režimem konečného užití jsou určeny pouze pro držitele povolení tohoto celního režimu. Nařízení 2021/1051 otevírá celní kvóty pro ty druhy zboží, u kterých je dočasné pozastavení cla omezeno jen na určité množství dovezeného zboží. Také tyto celní kvóty jsou spravovány metodou FIFO a o jejich čerpání, tj. o uplatnění výhodnější celní sazby, je třeba žádat uvedením čísla kvóty v kol. 39 celního prohlášení.

Zmíněná nařízení (včetně opravy) platí od 1. července 2021.