ico mail ivona@clikla.cz ico phone +420 604 225 467

Dvakrát ročně jsou vyhlašovány suspenze (dočasná pozastavení) cel na dovozy materiálů, součástí a surovin určených pro výrobní zpracování v EU.

Na základě žádostí unijních výrobců byly s účinností od 1. ledna 2021 schváleny následující změny suspenzí cla:

  • nařízením 2020/2231 je aktualizován seznam zboží, při jehož dovozu do EU se uplatní snížená nebo nulová sazba cla; příloha tohoto nařízení obsahuje změny a doplnění položek, jichž se týká dočasné pozastavení cla dle nařízení 1387/2013;
  • nařízením 2020/2230 jsou otevřeny nové autonomní celní kvóty, v rámci nichž se pro stanovená množství dovezeného zboží použije snížené (zpravidla nulové) clo; příloha tohoto nařízení obsahuje kompletní seznam celních kvót s pozastaveným clem. 

Suspenze cla jsou v některých případech podmíněny režimem konečného užití - tato podmínka je vyjádřena odkazem na poznámku uvedenou na závěr seznamu. O povolení, resp. rozšíření povolení konečného užití musí dovozce požádat před prvním využitím dočasného pozastavení cla pro daný druh zboží.

Zapracování těchto změn do TARICu může vést ke změnám 10-místných kódů zboží. Je proto vhodné ověřit platnost dosud používaných kódů dováženého zboží. Kód TARIC, k němuž se vztahuje suspenze cla, lze využít jen v případě, že dovážené zboží přesně a ve všech parametrech odpovídá popisu daného kódu.