ico mail ivona@clikla.cz ico phone +420 604 225 467

Nařízením 2020/1749 byl novelizován seznam zboží dvojího užití – příloha I nařízení 428/2009.

Odpovídající změny byly promítnuty také do příloh IIa-g, které upravují podmínky a rozsah všeobecných licencí. Novelizovaný kontrolní seznam je účinný od 15. prosince 2020. Seznam pozměněných kódů se stručnou charakteristikou změn obsahuje tento přehled (k dispozici je jen v angličtině).

Nařízením 2020/2171 byla následně změněna příloha IIa nařízení 428/2009 - Spojené království Velké Británie a Severního Irska bylo zařazeno mezi bezpečné země, pro něž platí všeobecné vývozní povolení EU001. Vývoz zboží dvojího užití do UK tak od 1. ledna 2021 bude podléhat kontrole, avšak pro uskutečnění vývozu postačí registrace ke všeobecné licenci.