ico mail ivona@clikla.cz ico phone +420 604 225 467

Nařízením 2020/1577 byl vydán společný celní tarif EU pro rok 2021.

Kromě dílčích změn celních sazeb vyplývajících z druhé etapy snižování cel pro tzv. informační technologie (ITA II) přináší celní tarif některé změny klasifikace zboží – kombinované nomenklatury. Nové kódy KN byly vytvořeny v rámci těchto čísel HS:

  • 0508 (korál červený),
  • 2804 (červený fosfor),
  • 3926 (plastové ochranné obličejové štíty),
  • 4401 (výrobky z eukalyptového dřeva),
  • 6307 (textilní filtrační masky a polomasky),
  • 8504 (ocelové transformátorové plechy a jádra),
  • 9019 a 9020 (podrobnější členění dýchacích přístrojů).

Nové celní kódy se použijí při vyplňování celních prohlášení podávaných od 1. ledna 2021 a pro Intrastat počínaje výkazy za leden 2021. Dochází-li ke změně kódů obsažených v povoleních zvláštních režimů, držitelé těchto povolení musí včas požádat celní úřad o jejich aktualizaci.

Na webu celní správy by měly být zveřejněny korelační tabulky usnadňující převod aktuálně používaných kódů na kombinovanou nomenklaturu 2021.