ico mail ivona@clikla.cz ico phone +420 604 225 467

Dvakrát ročně jsou vyhlašovány suspenze (dočasná pozastavení) cel na dovozy materiálů, součástí a surovin určených pro výrobní zpracování v EU.

Suspenze cla, které jsou schvalovány na základě žádostí unijních výrobců, se od 1. července 2020 změní následovně:

  • nařízením 2020/874 je aktualizován seznam zboží, při jehož dovozu do EU se uplatní snížená nebo nulová sazba cla; u položek označených odkazem na poznámku (1) je suspenze cla podmíněna režimem konečného užití;
  • nařízením 2020/875 jsou otevřeny nové autonomní celní kvóty, v rámci nichž se pro stanovená množství dovezeného zboží použije snížené (zpravidla nulové) clo.

Zapracování těchto změn do TARICu může vést ke změnám 10-místných kódů zboží, a to i v případech, kdy se daného výrobku suspenze cla netýká. Je proto vhodné ověřit platnost dosud používaných kódů dováženého zboží.