ico mail ivona@clikla.cz ico phone +420 604 225 467

Tento týden přináší tři různorodé zprávy týkající se dovozu a vývozu zboží:

Systém předběžné kontroly zavedený nařízením 2016/670 pro výrobky ze železa a oceli a později nařízením 2018/640 i pro výrobky z hliníku, končí dnem 15. května 2020. Po tomto datu nebude již Licenční správa MPO přijímat žádosti o kontrolní doklady, jejichž předložení přestane být podmínkou pro propuštění zmíněných výrobků do volného oběhu. Nevyužité kontrolní doklady není třeba vracet. Připomínám, že ochranné opatření týkající se dovozu některých kategorií výrobků z oceli však zůstává nadále účinné, nařízení 2019/159 zatím počítá s platností celních kvót do konce června 2021.

Evropská komise navrhla půlroční odklad rozsáhlých změn, které mají zrušit osvobození dovážených zásilek do 22 EUR od DPH a současně zavést nové režimy pro uplatnění DPH při tzv. prodeji na dálku (e-commerce). Dlouho plánovaný termín 1. ledna 2021 nebyl pro některé členské země splnitelný, proto se start odkládá na 1. července 2021. Návrhy novel dotčených nařízení a směrnic jsou již k dispozici na webu pre-lex a je velmi pravděpodobné, že budou schváleny.

Na Šalamounovy ostrovy se kvůli covidu-19 hned tak nepodíváme, přesto můžeme od 17. května 2020 s touto zemí obchodovat bez celních bariér. Šalamounovy ostrovy přistoupily k dohodě o hospodářském partnerství mezi EU a zeměmi Pacifiku, jejímiž smluvními stranami již jsou Fidži, Samoa a Papua Nová Guinea. Preferenční původ zboží bude prokazován osvědčením EUR.1 nebo prohlášením (schváleného) vývozce na faktuře. Pravidla určení a prokazování původu obsahuje Protokol II k dohodě (od str. 569), dohodnuté celní koncese jsou zveřejněny zde.