ico mail ivona@clikla.cz ico phone +420 604 225 467

Dohoda o volném obchodu mezi EU a Singapurem vstupuje v platnost 21. listopadu 2019.

Odstraní cla pro většinu obchodovaného zboží, jehož původ v EU/Singapuru bude prokázán prohlášením vývozce na faktuře nebo jiném obchodním dokladu. Při vývozu z EU může prohlášení vydat kterýkoli vývozce, pokud hodnota původních výrobků v zásilce nepřekročí 6000 EUR, nebo schválený vývozce. Při vývozu ze Singapuru smí prohlášení o původu vydat pouze vývozce registrovaný podle singapurských správních pravidel. Text prohlášení odpovídá obvyklému znění, jeho vzor obsahuje příloha E (od str. 746). Certifikát EUR.1 se v rámci této dohody nepoužije.

Kritéria dostatečného zpracování, která je nutno splnit, aby zboží získalo preferenční původ, jsou uvedena v příloze B (od str. 681).

Singapur odstraní všechna cla na zboží pocházející z EU ke dni vstupu dohody v platnost. Celní koncese EU jsou uvedeny na str. 132-239. Pro zboží zde uvedené se budou dovozní cla snižovat během 3 nebo 5 letého přechodného období, výrobky v tomto přehledu nejmenované budou při dovozu do EU bez cla od počátku.

Pro zboží, které bude ke dni vstupu dohody v platnost na cestě nebo pod celním dohledem ve smluvních stranách, lze celní preference přiznat na základě důkazu původu vystaveného dodatečně (datovaného nejdříve 21.11.2019) a předloženého v dovozní zemi do 12 měsíců.

Pravidla původu obsahuje Protokol 1 (od str. 659). Umožňují dvoustrannou kumulaci, která může být do budoucna rozšířena o další země ASEAN. Obsahují zákaz vracení cla (no drawback), tj. podmínkou potvrzení preferenčního původu vyváženého zboží je vyměření cla ze všech nepůvodních materiálů použitých při jeho výrobě. Vydané důkazy původu i podpůrné doklady je nutno uchovávat po dobu tří let následujících po datu vývozu pro případ následné verifikace.

Součástí dohody je i vzájemné uznávání certifikace AEO.