ico mail ivona@clikla.cz ico phone +420 604 225 467

V únoru 2019 byla nařízením 2019/159 zavedena ochrranná opatření na dovoz výrobků z oceli. Celní kvóty stanovené pro jednotlivé kategorie výrobků umožňují bezcelní dovoz stanoveného množství výrobků, po jehož vyčerpání se použije 25% clo. Kvóty jsou otevítrány čtvrtletně a budou uplatňovány nejméně do června 2021.

Nařízení 2019/1590 novelizuje uvedené ochranné opatření s účinností od 1. října 2019.

Přístup do celní kvóty 4B, tzn. bezcelní dovoz pokovených plechů pro automobilový průmysl, je nově podmíněn celním režimem konečného užití. Příloha IV obsahuje přehodnocené objemy celních kvót a jejich alokace na jednotlivé země. U některých kvót bude navíc zaveden mechanismus, který zajistí, aby žádná země původu nevyužila více než 30% kvóty. Ochranné opatření by mělo být opětovně přezkoumáno po brexitu.