ico mail ivona@clikla.cz ico phone +420 604 225 467

Nařízením 2019/159 byla zavedena konečná ochranná opatření na dovoz výrobků z oceli.

Od 2.2.2019 nahrazují prozatímní opatření platná od loňského července a pozastavují předchozí kontrolu (tj. vyžadování tzv. kontrolních dokladů) pro výrobky, na něž se vztahují tato ochranná opatření. Zavedená opatření:

  • mají formu celních kvót pro 26 kategorií výrobků (viz příloha IV nařízení), přičemž většina kvót je částečně alokována pro země původu, z nichž se tyto výrobky tradičně dovážejí,
  • po vyčerpání kvóty se uplatní 25% dodatečné clo,
  • kvóty jsou spravovány podle pravidla „kdo dřív přijde, ten dřív čerpá“ na základě požadavku – čísla kvóty uvedeného v kol. 39 dovozního celního prohlášení,
  • číslo kvóty odpovídající danému výrobku (kódu KN), zemi původu a období lze dohledat v příloze IV nařízení nebo přehledněji v TARICu,
  • čerpání kvót je možno průběžně sledovat v databázi QUOTA,
  • bude-li zboží propouštěno v rámci kvóty označené za kritickou, zajistí se celní dluh ve výši 25% dodatečného cla až do rozhodnutí o dostupnosti kvóty,
  • kvóty budou rozděleny a spravovány čtvrtletně, nevyčerpaná část se převede do následujícího čtvrtletí (vyjma poslední čtvrtletí – do následujícího roku se zůstatek nepřevádí),
  • ochranné opatření se nevztahuje na výrobky pocházející z Norska, Islandu, Lichtenštejnska, Botswany, Fidži, Ghany, Jižní Afriky, Kamerunu, Lesotha, Mosambiku, Namibie, Pobřeží slonoviny, Svazijska a z rozvojových zemí jmenovaných v příloze III, s výjimkami podle tabulky III.2.

Ochranné opatření má trvat do konce června 2021, v případě potřeby se může změnit nebo prodloužit.