ico mail ivona@clikla.cz ico phone +420 604 225 467

Nařízením 2018/640 bylo s účinností od 12. května 2018 zavedeno monitorování dovozu výrobků z hliníku prostřednictvím automaticky vydávaných licencí (kontrolních dokladů).

Jde o opatření srovnatelné s licencováním dovozu výrobků ze železa a oceli, které se uplatňuje již dva roky. Kontrolní doklady vydává Licenční správa MPO na základě žádosti, kupní smlouvy a hutního atestu od výrobce hliníku. Kontrolní doklady budou celními úřady požadovány:

  • pro zásilky přesahující čistou hmotnost 2500 kg pro každou jednotlivou položku nomenklatury,
  • při propouštění do volného oběhu (včetně konečného užití),
  • pro všechny země původu kromě Norska, Islandu a Lichtenštejnska,
  • pro výrobky patřící do čísel HS 7601, 7604, 7605, 7606, 7607, 7608, 7609, 7616 99.