ico mail ivona@clikla.cz ico phone +420 604 225 467

Držitelé povolení zjednodušených postupů (schválení vývozci a odesilatelé) byli celní správou vyzváni, aby do tranzitních a vývozních prohlášení vyplňovali čísla mezinárodních přepravních povolení, je-li zboží přepravováno zahraničními silničními dopravci, kteří tato povolení musejí mít podle českých předpisů.

Tento úkol je spojen i s kontrolou typu a řádného vyplnění přepravního povolení. Pokyny obsahující seznam zemí, jejichž dopravci musí mít vstupní povolení, vzory a typy povolení i způsob zápisu datových prvků typ/číslo přepravního dokladu do celního prohlášení obdrželi držitelé povolení zjednodušených postupů den před zahájením těchto kontrol.

Číslo přepravního povolení se do celního prohlášení uvede:

  • je-li zboží vyváženo nebo odesíláno v režimu tranzit silniční dopravou a
  • celní prohlášení je podáváno zjednodušeným postupem a
  • dopravní prostředek je imatrikulován v zemi, pro kterou platí povinnost získat zmíněné povolení.

U zboží propouštěného do režimu vývoz nebo tranzit ve standardním celním řízení bude přepravní povolení, stejně jako dosud, kontrolovat celní úřad.

Vyplnění čísla mezinárodního přepravního povolení (do kol. 44 s kódem "1041") nebude povinné a nepovede k blokaci vývozů či odeslání zboží. Údaje budou pouze vyhodnocovány celním informačním systémem. Vývozci ani odesilatelé zboží samozřejmě nenesou odpovědnost za nesrovnalosti v povoleních, která jim dopravci poskytnou, ani za případné neposkytnutí tohoto dokladu dopravcem. Nevzniká jim ani povinnost pořizovat a uchovávat kopie těchto povolení. Přesto má tento požadavek podstatný vliv na technologii vývozů a odeslání zboží, neboť deklarant, případně zastoupená osoba, budou muset od dopravců vyžadovat a kontrolovat přepravní povolení a zapisovat jejich čísla.

Opatření platí od 1. března 2018. V první fázi se týká pouze vývozů a odeslání zboží, se stejným požadavkem se však hodlá celní správa zanedlouho obrátit i na schválené příjemce. Opatření se netýká odeslání ani přijetí zboží v rámci EU.