ico mail ivona@clikla.cz ico phone +420 604 225 467

Od 1. října 2017 se mění formulář žádosti o závaznou informaci o sazebním zařazení zboží (ZISZ) i vlastního rozhodnutí – ZISZ.

Žádosti o ZISZ je možno zpracovat pomocí webové aplikace, která je k dispozici na portálu celní správy (před prvním použitím je nutná registrace žadatele). Vyplněnou žádost však zatím nelze podat prostřednictvím tohoto portálu, nadále bude odesílána datovou schránkou, případně poštou Celnímu úřadu pro Olomoucký kraj.

Pravidla ani proces vydávání a používání ZISZ se nemění. Podrobnější informace jsou k dispozici zde.