ico mail ivona@clikla.cz ico phone +420 604 225 467

Nařízením 2023/66 byl vydán aktualizovaný seznam zboží dvojího užití. Jde o výrobky, materiály, software a technologie, jejichž vývoz podléhá úřednímu povolení a dalším pravidlům uvedeným v základním nařízení 2021/821.

Novela nahrazuje přílohu I základního nařízení – doplňuje nové kontrolované zboží dle mezinárodních závazků a upřesňuje parametry, technické definice a popisy stávajících položek dvojího užití, obojí s platností od 12. ledna 2023. Přehled změn je uveden zde (nadpis „změny pro rok 2022“ vychází z toho, že byl nový seznam schválen již v říjnu 2022, platí však od r. 2023). Korelační tabulky kódů kombinované nomenklatury a zboží dvojího užití zatím zveřejněny nebyly.

Za identifikaci zboží dvojího užití odpovídá vždy vývozce, tedy ten, kdo rozhoduje o odeslání zboží, případně uzavřel smlouvu s příjemcem takového zboží.