ico mail ivona@clikla.cz ico phone +420 604 225 467

Od 1. ledna 2023 dochází k pravidelnému přehodnocení dočasného pozastavení (suspenzí) cla:

  • nařízení 2022/2583 obsahuje seznam zboží, při jehož dovozu do EU se použije snížená nebo nulová sazba cla bez omezení dovezeného množství,
  • nařízení 2022/2563 obsahuje seznam celních kvót, v rámci nichž se pro stanovená množství dovezeného zboží uplatní snížené či nulové clo; po vyčerpání kvóty podléhá dovoz běžnému clu podle celního tarifu. 

S několika málo výjimkami nelze suspenze cla uplatnit při dovozu zboží původem z Ruska a Běloruska.

Dočasné pozastavení cel je možno využít, jen pokud dovážené zboží přesně a ve všech parametrech odpovídá znění daného kódu TARIC. V případech označených odkazem na poznámku (1) je navíc podmíněno režimem konečného užití. O povolení, resp. rozšíření povolení konečného užití musí dovozce požádat před prvním využitím dočasného pozastavení cla pro daný druh zboží.