ico mail ivona@clikla.cz ico phone +420 604 225 467

Nařízením 2022/1998 byl vydán společný celní sazebník na rok 2023.

Celní sazby zůstávají neměnné, pouze u několika výrobků spadajících pod dohodu ITA (informační a komunikační technologie) dojde od 1.7.2023 k poslední fázi snížení cel na nulu. Změny kombinované nomenklatury tentokrát nejsou rozsáhlé, týkají se těchto čísel a položek:

 • 0809 30 – nový kód KN pro ploché broskve a nektarinky,
 • 1006 – nové kódy pro některé druhy rýže,
 • 2530 90 – nové kódy pro kritické nerosty (celestin, stroncianit, spodumen, petalit, lepidolit, amblygonit, hektorit, jadarit a podobné nerosty, vhodné k získání lithia, bastnaesit, xenotim a podobné nerosty, vhodné k získání kovů vzácných zemin, skandia nebo yttria),
 • 2619 00 – nový kód pro odpad z výroby oceli vhodný k získání vanadu,
 • 2805 30 – nové kódy pro kovy vzácných zemin (cer, lanthan, praseodym, neodym, samarium, gadolinium, terbium, dysprosium, europium, holmium, erbium, thulium, ytterbium, lutecium a yttrium),
 • 2846 90 – nové kódy pro sloučeniny kovů vzácných zemin,
 • 2917 – nový kód pro DOTP (změkčovadlo plastů),
 • 4421 – nové členění rakví podle materiálu,
 • 7601 – podrobnější členění netvářeného (surového) hliníku a slitin hliníku,
 • 8462 – mírně zjednodušené dělení strojů pro tváření kovů,
 • 8485 – nový kód pro stroje pro aditivní výrobu nanášením vrstev písku, betonu nebo nerostů,
 • 8504 40 – zrušen samostatný kód pro statické měniče určené pro telekomunikace a IT, v důsledku toho přečíslovány ostatní kódy této položky,
 • 8505 11 – nový kód pro permanentní magnety obsahující kovy vzácných zemin (neodym, praseodym, dysprosium nebo samarium).

Všechny nové kódy KN jsou označeny ★. Použijí se pro vyplňování celních prohlášení od 1.ledna 2023, pro Intrastat počínaje výkazy za leden 2023 podávanými v únoru 2023. Korelační tabulky 2022-2023 jsou k dispozici zde.

Držitelé povolení zvláštních režimů nebo jiných celních povolení obsahujících kódy KN by měli prověřit, zda se některý ze zbožových kódů v nich uvedených nemění. Pokud ano, je třeba v předstihu požádat celní úřad o aktualizaci povolení.

Nařízením 2022/2465 byl celní tarif novelizován. Novela na půl roku pozastavuje cla pro dovozy amoniaku (KN 2814 10 00) a močoviny (KN 3102 10 10 a 3102 10 90). Toto pozastavení cla se netýká produktů dovážených/pocházejících z Ruska a Běloruska.