ico mail ivona@clikla.cz ico phone +420 604 225 467

Zákonem č. 80/2019 Sb. byl mj. novelizován celní zákon. S účinností od 1. dubna 2019 bude při propouštění zboží do zvláštních režimů nebo umístění zboží do dočasného skladu vyžadováno zajištění cla, nikoli DPH. Zajištění cla i DPH bude nadále nezbytné v režimu tranzit, v ostatních zvláštních režimech tato povinnost zůstane pouze nespolehlivým plátcům DPH.

 

Nařízením 2019/159 byla zavedena konečná ochranná opatření na dovoz výrobků z oceli.

Evropská komise vydala výkladová stanoviska k dohodě EPA mezi EU a Japonskem.

1. února 2019 vstoupí v platnost dohoda o hospodářském partnerství mezi EU a Japonskem. Jedním z cílů dohody je vytvoření zóny volného obchodu, tj. postupné odstranění cel pro zboží mající původ ve smluvních stranách.

Podle pracovního programu pro vývoj elektronických systémů stanovených celním kodexem Unie byl dne 2. října 2017 spuštěn portál pro správu celních rozhodnutí, včetně podávání žádostí o vydání a změny těchto rozhodnutí. Celní správa dnes zveřejnila pokyny k používání tohoto portálu a zpřístupnila ho jako jednu z aplikací na svém webu.

Od 1. října 2017 se mění formulář žádosti o závaznou informaci o sazebním zařazení zboží (ZISZ) i vlastního rozhodnutí – ZISZ.

V průběhu roku 2014 byly zavedeny a postupně rozšiřovány sankce týkající se obchodu s Ruskem, Krymem a Sevastopolem v důsledku protiprávní anexe části území Ukrajiny.