ico mail ivona@clikla.cz ico phone +420 604 225 467

Evropská unie a Velká Británie úspěšně završily jednání o budoucích vztazích a uzavřely dohodu o obchodu a spolupráci.

Nařízením 2020/1749 byl novelizován seznam zboží dvojího užití – příloha I nařízení 428/2009.

Nařízením 2020/1646 zavedla EU s účinností od 10. listopadu 2020 dodatečná cla na některé druhy zemědělských i průmyslových výrobků pocházejících z USA.

Nařízením 2020/1577 byl vydán společný celní tarif EU pro rok 2021.

Dohoda o volném obchodu mezi EU a Vietnamem vstoupí v platnost dne 1. srpna 2020. Cílem dohody je odstranit cla i netarifní překážky ve vzájemném obchodu během 15-letého přechodného období, přičemž EU odstraní dovozní cla pro většinu zboží vietnamského původu ke dni vstupu dohody v platnost a pro zbývající produkty do 7 let.

Dvakrát ročně jsou vyhlašovány suspenze (dočasná pozastavení) cel na dovozy materiálů, součástí a surovin určených pro výrobní zpracování v EU.

Tento týden přináší tři různorodé zprávy týkající se dovozu a vývozu zboží:

Závěrem roku 2019 bylo zveřejněno několik novel předpisů týkajících se dovozu a vývozu zboží:

Dohoda o volném obchodu mezi EU a Singapurem vstupuje v platnost 21. listopadu 2019.

V únoru 2019 byla nařízením 2019/159 zavedena ochrranná opatření na dovoz výrobků z oceli. Celní kvóty stanovené pro jednotlivé kategorie výrobků umožňují bezcelní dovoz stanoveného množství výrobků, po jehož vyčerpání se použije 25% clo. Kvóty jsou otevítrány čtvrtletně a budou uplatňovány nejméně do června 2021.

Nařízení 2019/1590 novelizuje uvedené ochranné opatření s účinností od 1. října 2019.