ico mail ivona@clikla.cz ico phone +420 604 225 467

Nařízením 2017/5 je od 7. ledna 2017 zavedena celní evidence dovozu za tepla válcovaných plechů ze železa nebo oceli pocházejících z Ruska a Brazílie.

Seznam celních suspenzí (dočasných pozastavení cel) platných od 1. ledna 2017 byl vyhlášen nařízením Rady 2016/2390, seznam celních kvót, tedy suspenzí cla využitelných jen pro stanovená množství zboží dovezeného do EU, tvoří přílohu nařízení Rady 2016/2389

Ekvádor přistoupí 1. ledna 2017 k dohodě mezi EU a Andskými zeměmi, která je už od roku 2013 platná v obchodu s Kolumbií a Peru. Dohoda má za cíl odstranit tarifní i netarifní překážky obchodu pro zboží pocházející se smluvních stran. Celní výhody budou poskytovány pouze pro zboží, jehož původ bude prokázán certifikátem EUR.1 nebo prohlášením (schváleného) vývozce na faktuře, vydanými počínaje 1.1.2017 - doklady o původu vyhotovené před tímto datem pro účely jednostranně poskytovaných celních úlev nebudou podle sdělení celní správy uznány pro přiznání preferenčních celních sazeb dle dohody.  

Evropská komise opět novelizovala seznam zboží dvojího užití, tj. zboží, softwaru a technologií, které podléhají kontrole vývozu, tranzitu a zprostředkování obchodu, aby se snížilo riziko jejich zneužití pro jiné než civilní účely.

Nařízením 2016/1821 byl vydán celní tarif Unie pro rok 2017. Nový celní tarif zohledňuje revizi Harmonizovaného systému 2017, dohodu ITA (o postupném odstranění cel pro informační technologie) a formální změny vyplývající z celního kodexu Unie.

Dnes byl ve Sbírce zákonů vyhlášen celní zákon a změnový zákon, který v souvislosti s úpravami celních předpisů mění řadu jiných předpisů, včetně zákona o DPH. Oba zákony jsou poněkud překvapivě účinné ode dne vyhlášení, tj. od 29.7.2016. Současně byly publikovány prováděcí předpisy k celnímu zákonu, včetně nařízení vlády upravujícího vykazování pro Intrastat.

Kromě již avizovaného odstranění cel pro informační technologie dojde od 1. července 2016 k dočasnému pozastavení cla pro některé materiály, suroviny nebo díly, které jsou do EU dováženy za účelem výrobního zpracování v EU.

Díky iniciativě členů WTO budou od července 2016 snížena nebo úplně odstraněna cla pro řadu tzv. produktů informačních technologií.

Nařízením 2016/670 (a jeho opravou) se od 3. června 2016 zavádí předchozí kontrola dovozu výrobků ze železa a oceli.

Po mnohaletých přípravách vstoupil dne 1.5.2016 v platnost celní kodex Unie a jeho prováděcí předpisy. Nový celní kodex přináší rozsáhlé změny zejména v oblasti elektronizace celního řízení, zvláštních celních režimů, zpřísnění zajištění celního dluhu, konkrétních výhod pro držitele AEO a vytvoření podmínek pro skutečné zjednodušení celních postupů a formalit.