ico mail ivona@clikla.cz ico phone +420 604 225 467

Nařízením 2018/640 bylo s účinností od 12. května 2018 zavedeno monitorování dovozu výrobků z hliníku prostřednictvím automaticky vydávaných licencí (kontrolních dokladů).

Držitelé povolení zjednodušených postupů (schválení vývozci a odesilatelé) byli celní správou vyzváni, aby do tranzitních a vývozních prohlášení vyplňovali čísla mezinárodních přepravních povolení, je-li zboží přepravováno zahraničními silničními dopravci, kteří tato povolení musejí mít podle českých předpisů.

Evropská rada schválila mandát pro jednání s Velkou Británií o přechodném období po vystoupení z EU. Mandát určuje základní pravidla, jimiž by se EU-27 měla řídit při jednání o přechodném období, které UK navrhla pro dočasné usnadnění vzájemného obchodu. Podle pozice EU-27 bude UK formálně a právně třetí zemí od 30.3.2019, avšak po dobu přechodného období:

Evropská komise vydala upozornění týkající se předpokládaných dopadů brexitu. Ode dne ukončení členství Velké Británie v EU, tj. od 30.3.2019, bude UK pokládána za "třetí zemi" a obchod mezi EU-27 a UK proto bude podléhat clům, celním formalitám i obchodně politickým opatřením. V praxi to zejména znamená, že:

Seznam dočasných pozastavení cel (celních suspenzí) platných od 1. ledna 2018 byl aktualizován nařízením 2017/2467.

Od 16. prosince 2017 vstupuje v platnost novelizovaný seznam zboží dvojího užití.

Podle pracovního programu pro vývoj elektronických systémů stanovených celním kodexem Unie byl dne 2. října 2017 spuštěn portál pro správu celních rozhodnutí, včetně podávání žádostí o vydání a změny těchto rozhodnutí. Celní správa dnes zveřejnila pokyny k používání tohoto portálu a zpřístupnila ho jako jednu z aplikací na svém webu.

Nařízením 2017/1995 byl publikován celní tarif pro rok 2018. Ve srovnání s tarifem pro rok 2017 obsahuje pouze minimální změny kombinované nomenklatury (týkají se několika položek čísel 1905, 2939, 3215, 3603, 3824, 8414, 8543 HS, například zařazení tiskařských barev, elektronických cigaret a jejich náplní). Změny jsou označeny hvězdičkou před novými kódy. V tarifní části jsou formou poznámek pod čarou avizovány i změny sazeb pro informační technologie, které nastanou od 1. července 2018.

Od 1. října 2017 se mění formulář žádosti o závaznou informaci o sazebním zařazení zboží (ZISZ) i vlastního rozhodnutí – ZISZ.

Komplexní hospodářská a obchodní dohoda CETA zakládající zónu volného obchodu mezi EU a Kanadou bude prozatímně prováděna od 21. září 2017.