ico mail ivona@clikla.cz ico phone +420 604 225 467

Komplexní hospodářská a obchodní dohoda CETA zakládající zónu volného obchodu mezi EU a Kanadou bude prozatímně prováděna od 21. září 2017.

Seznam celních suspenzí (dočasných pozastavení cel) platných od 1. července 2017 byl vyhlášen nařízením 2017/1134. Rozšiřuje a mění suspenze cla platné od ledna t.r. na základě nařízení 2016/2390.

Od 11. července 2017 dojde k dílčím změnám, pokud jde o kontrolní doklady požadované při dovozu výrobků ze železa a oceli do EU:

Dnes 14. června 2017 vstupuje v platnost novela prováděcího nařízení k celnímu kodexu. Kromě řady chyb, které opravuje, obsahuje tyto změny:

Nařízením 2017/5 je od 7. ledna 2017 zavedena celní evidence dovozu za tepla válcovaných plechů ze železa nebo oceli pocházejících z Ruska a Brazílie.

Ekvádor přistoupí 1. ledna 2017 k dohodě mezi EU a Andskými zeměmi, která je už od roku 2013 platná v obchodu s Kolumbií a Peru. Dohoda má za cíl odstranit tarifní i netarifní překážky obchodu pro zboží pocházející se smluvních stran. Celní výhody budou poskytovány pouze pro zboží, jehož původ bude prokázán certifikátem EUR.1 nebo prohlášením (schváleného) vývozce na faktuře, vydanými počínaje 1.1.2017 - doklady o původu vyhotovené před tímto datem pro účely jednostranně poskytovaných celních úlev nebudou podle sdělení celní správy uznány pro přiznání preferenčních celních sazeb dle dohody.  

Evropská komise opět novelizovala seznam zboží dvojího užití, tj. zboží, softwaru a technologií, které podléhají kontrole vývozu, tranzitu a zprostředkování obchodu, aby se snížilo riziko jejich zneužití pro jiné než civilní účely.

Nařízením 2016/1821 byl vydán celní tarif Unie pro rok 2017. Nový celní tarif zohledňuje revizi Harmonizovaného systému 2017, dohodu ITA (o postupném odstranění cel pro informační technologie) a formální změny vyplývající z celního kodexu Unie.

Dnes byl ve Sbírce zákonů vyhlášen celní zákon a změnový zákon, který v souvislosti s úpravami celních předpisů mění řadu jiných předpisů, včetně zákona o DPH. Oba zákony jsou poněkud překvapivě účinné ode dne vyhlášení, tj. od 29.7.2016. Současně byly publikovány prováděcí předpisy k celnímu zákonu, včetně nařízení vlády upravujícího vykazování pro Intrastat.

Díky iniciativě členů WTO budou od července 2016 snížena nebo úplně odstraněna cla pro řadu tzv. produktů informačních technologií.