ico mail ivona@clikla.cz ico phone +420 604 225 467

Dohoda o volném obchodu mezi EU a Singapurem vstupuje v platnost 21. listopadu 2019.

V úředním věstníku byl vyhlášen celní tarif EU pro rok 2020.

V únoru 2019 byla nařízením 2019/159 zavedena ochrranná opatření na dovoz výrobků z oceli. Celní kvóty stanovené pro jednotlivé kategorie výrobků umožňují bezcelní dovoz stanoveného množství výrobků, po jehož vyčerpání se použije 25% clo. Kvóty jsou otevítrány čtvrtletně a budou uplatňovány nejméně do června 2021.

Nařízení 2019/1590 novelizuje uvedené ochranné opatření s účinností od 1. října 2019.

Každého půl roku dochází ke změnám suspenzí (dočasných pozastavení) cel na dovozy materiálů, součástí a surovin určených pro výrobní zpracování v EU.

Zákonem č. 80/2019 Sb. byl mj. novelizován celní zákon. S účinností od 1. dubna 2019 bude při propouštění zboží do zvláštních režimů nebo umístění zboží do dočasného skladu vyžadováno zajištění cla, nikoli DPH. Zajištění cla i DPH bude nadále nezbytné v režimu tranzit, v ostatních zvláštních režimech tato povinnost zůstane pouze nespolehlivým plátcům DPH.

 

Nařízením 2019/159 byla zavedena konečná ochranná opatření na dovoz výrobků z oceli.

Evropská komise vydala výkladová stanoviska k dohodě EPA mezi EU a Japonskem.

1. února 2019 vstoupí v platnost dohoda o hospodářském partnerství mezi EU a Japonskem. Jedním z cílů dohody je vytvoření zóny volného obchodu, tj. postupné odstranění cel pro zboží mající původ ve smluvních stranách.

Závěr roku 2018 přinesl několik změn týkajících se dovozu a vývozu zboží i vykazování Intrastatu:

Nařízením 2018/1602 byl vydán celní tarif pro rok 2019 obsahující kombinovanou nomenklaturu a sazby dovozního cla.