ico mail ivona@clikla.cz ico phone +420 604 225 467

Seznam dočasných pozastavení cel (celních suspenzí) platných od 1. ledna 2018 byl aktualizován nařízením 2017/2467.

Od 16. prosince 2017 vstupuje v platnost novelizovaný seznam zboží dvojího užití.

Podle pracovního programu pro vývoj elektronických systémů stanovených celním kodexem Unie byl dne 2. října 2017 spuštěn portál pro správu celních rozhodnutí, včetně podávání žádostí o vydání a změny těchto rozhodnutí. Celní správa dnes zveřejnila pokyny k používání tohoto portálu a zpřístupnila ho jako jednu z aplikací na svém webu.

Nařízením 2017/1995 byl publikován celní tarif pro rok 2018. Ve srovnání s tarifem pro rok 2017 obsahuje pouze minimální změny kombinované nomenklatury (týkají se několika položek čísel 1905, 2939, 3215, 3603, 3824, 8414, 8543 HS, například zařazení tiskařských barev, elektronických cigaret a jejich náplní). Změny jsou označeny hvězdičkou před novými kódy. V tarifní části jsou formou poznámek pod čarou avizovány i změny sazeb pro informační technologie, které nastanou od 1. července 2018.

Od 1. října 2017 se mění formulář žádosti o závaznou informaci o sazebním zařazení zboží (ZISZ) i vlastního rozhodnutí – ZISZ.

Komplexní hospodářská a obchodní dohoda CETA zakládající zónu volného obchodu mezi EU a Kanadou bude prozatímně prováděna od 21. září 2017.

Od 11. července 2017 dojde k dílčím změnám, pokud jde o kontrolní doklady požadované při dovozu výrobků ze železa a oceli do EU:

Dnes 14. června 2017 vstupuje v platnost novela prováděcího nařízení k celnímu kodexu. Kromě řady chyb, které opravuje, obsahuje tyto změny:

Nařízením 2017/5 je od 7. ledna 2017 zavedena celní evidence dovozu za tepla válcovaných plechů ze železa nebo oceli pocházejících z Ruska a Brazílie.

Ekvádor přistoupí 1. ledna 2017 k dohodě mezi EU a Andskými zeměmi, která je už od roku 2013 platná v obchodu s Kolumbií a Peru. Dohoda má za cíl odstranit tarifní i netarifní překážky obchodu pro zboží pocházející se smluvních stran. Celní výhody budou poskytovány pouze pro zboží, jehož původ bude prokázán certifikátem EUR.1 nebo prohlášením (schváleného) vývozce na faktuře, vydanými počínaje 1.1.2017 - doklady o původu vyhotovené před tímto datem pro účely jednostranně poskytovaných celních úlev nebudou podle sdělení celní správy uznány pro přiznání preferenčních celních sazeb dle dohody.