ico mail ivona@clikla.cz ico phone +420 604 225 467

Dočasné pozastavení cel na dovoz vybraných surovin a komponent pro výrobní zpracování se přehodnocuje pravidelně 2-krát ročně. V úředním věstníku proto vyšla následující nařízení účinná od 1. července 2022:

EU vyhlásila sankce v reakci na ruskou agresi vůči Ukrajině. Týkají se Ruska, Běloruska, Krymu, Sevastopolu a částí území Doněcké a Luhanské oblasti, jež nejsou kontrolována ukrajinskou vládou.

Nařízením 2022/1 byl vydán aktualizovaný seznam zboží dvojího užití. Jde o výrobky, materiály, software a technologie, jejichž vývoz podléhá úřednímu povolení a dalším pravidlům uvedeným v základním nařízení 2021/821.

Dvakrát ročně jsou aktualizovány seznamy zboží, při jehož dovozu do EU jsou dočasně pozastavena cla. Jedná se o materiály, suroviny a díly dovážené k výrobnímu zpracování, jejichž zdroje v rámci EU neexistují, nebo jsou omezené. 

Nařízením 2021/1832 byl vydán společný celní sazebník EU pro rok 2022.

Nařízení vlády č. 333/2021 Sb. mění s účinností od ledna 2022 některá pravidla pro vykazování Intrastatu. Ačkoli v řadě zemí EU budou od příštího roku vykazovány už jen údaje o zboží vyvezeném (odeslaném) do jiných členských zemí, v České republice zůstane nadále zachována povinnost vykazovat i údaje o dováženém (přijímaném) zboží.

Jednání zemí euro-středomořského regionu o modernizaci regionální úmluvy o pravidlech původu („PEM úmluva“) měla za cíl sjednotit a zjednodušit určování a prokazování preferenčního původu v regionu. To se dlouhodobě nedaří kvůli odmítavému přístupu několika států. Jelikož však většina zemí podporuje zavedení nových pravidel původu, neboť jsou pro výrobce příznivější, budou tato pravidla od 1. 9. 2021 postupně implementována na dvoustranné bázi a používána jako alternativa k dosud platné PEM úmluvě.

Začátek prázdnin přináší nejen příslib volných slunečných dnů, ale také změny v celním tarifu Unie.

Nařízením 2021/821 bylo vydáno přepracované znění (recast) nařízení, kterým se zavádí režim Unie pro kontrolu vývozu, zprostředkování, technické pomoci, tranzitu a přepravy zboží dvojího užití. Nařízení vstoupí v platnost 9. září 2021 a tímto dnem zruší a nahradí dosavadní nařízení 428/2009.

Dvakrát ročně jsou vyhlašovány suspenze (dočasná pozastavení) cel na dovozy materiálů, součástí a surovin určených pro výrobní zpracování v EU.