ico mail ivona@clikla.cz ico phone +420 604 225 467

Dovozce výrobků ze železa a oceli do EU čeká od 30. září 2023 povinnost prokazovat, že při jejich výrobě nebylo použito železo nebo ocel ruského původu. Toto opatření je součástí sankcí proti Rusku, mělo však odloženou platnost, aby se dovozci stihli připravit. Prokázání původu železa/oceli použitého při zpracování bude nutnou podmínkou nákupu a dovozu těchto výrobků ze třetích zemí, tedy ze zemí mimo EU. Vyplývá to z článku 3g a přílohy XVII sankčního nařízení 833/2014 (více o sankcích proti Rusku najdete v samostatném, průběžně aktualizovaném článku těchto aktualit).

Od 1. července 2023 dojde k pravidelnému přehodnocení dočasného pozastavení (suspenzí) cla:

Podruhé v letošním roce byl nařízením 2023/996 aktualizován seznam zboží dvojího užití. Novela platí od 26. května 2023 a nahrazuje přílohu I základního nařízení 2021/821. Ostatní přílohy a pravidla kontroly vývozu zboží dvojího užití zůstávají beze změny.

V rozsáhlém seznamu zboží dvojího užití dochází jen k dílčím změnám, které bohužel nejsou nijak označeny. Stručné vysvětlení změn lze najít v tomto přehledu.

Nařízením 2023/66 byl vydán aktualizovaný seznam zboží dvojího užití. Jde o výrobky, materiály, software a technologie, jejichž vývoz podléhá úřednímu povolení a dalším pravidlům uvedeným v základním nařízení 2021/821.

Nařízením 2022/2334 bylo novelizováno prováděcí nařízení k celnímu kodexu 2015/2447.

Nařízením 2022/1998 byl vydán společný celní sazebník na rok 2023.

EU vyhlásila sankce v reakci na ruskou agresi vůči Ukrajině. Týkají se Ruska, Běloruska, Krymu, Sevastopolu a částí území Doněcké, Chersonské, Luhanské a Záporožské oblasti, jež nejsou kontrolována ukrajinskou vládou.

Nařízení vlády č. 333/2021 Sb. mění s účinností od ledna 2022 některá pravidla pro vykazování Intrastatu. Ačkoli v řadě zemí EU budou od příštího roku vykazovány už jen údaje o zboží vyvezeném (odeslaném) do jiných členských zemí, v České republice zůstane nadále zachována povinnost vykazovat i údaje o dováženém (přijímaném) zboží.

Jednání zemí euro-středomořského regionu o modernizaci regionální úmluvy o pravidlech původu („PEM úmluva“) měla za cíl sjednotit a zjednodušit určování a prokazování preferenčního původu v regionu. To se dlouhodobě nedaří kvůli odmítavému přístupu několika států. Jelikož však většina zemí podporuje zavedení nových pravidel původu, neboť jsou pro výrobce příznivější, budou tato pravidla od 1. 9. 2021 postupně implementována na dvoustranné bázi a používána jako alternativa k dosud platné PEM úmluvě.

Evropská unie a Velká Británie úspěšně završily jednání o budoucích vztazích a uzavřely dohodu o obchodu a spolupráci.